Skip to the main content

Start van het bridge seizoen 2021/2022 

Beste leden,

 

Het bestuur heeft zich beraden op de vraag hoe we, nu Corona nog steeds niet is uitgebannen en mogelijk nog voor lange tijd onder ons zal blijven, als vereniging weer samen in het Dorpshuis kunnen gaan bridgen. Verreweg het grootste deel van onze leden is gevaccineerd. We beseffen dat sommige leden, ondanks de vaccinaties en voorzorgsmaatregelen (zie hierna), zich niet veilig voelen in grotere gezelschappen uit angst voor besmetting. We gaan principieel uit van ieders eigen verantwoordelijkheid om de keus te maken en hebben daarom als uitgangspunt gekozen dat ieder voor zichzelf moet beslissen of hij wel of niet wil deelnemen, zonder daarover aan andere deelnemers verantwoording af te leggen . Dat betekent dat we er niet voor voelen te gaan controleren of mensen wel of niet gevaccineerd zijn. Iedereen is welkom, en moet zijn eigen afweging maken.

 

Belangrijk is daarbij te weten dat het Dorpshuis inmiddels beschikt over gecontroleerde en goedgekeurde ventilatie in de grote zaal. Met Greet wordt afgesproken hoe en wanneer die aan te zetten en er is een alarmsysteem dat aangeeft als de lucht te veel aërosolen met CO2 gaat bevatten. Extra ventilatie kan dan open gezet worden. Of in het ergste geval moeten we de zaal verlaten

 

We hanteren de RIVM-voorschriften en daarom gelden de volgende regels:

 1. Heeft u klachten, blijf thuis en laat u testen.
 • Is in uw huishouden iemand positief getest op COVID19, blijf 14 dagen thuis.
 • Ontstaan er tijdens de bridgeavond klachten, ga direct naar huis.
 • Hoest en nies in uw elleboog.
 • Houd 1,5 meter
 • Was vaak uw handen.
 • Vermijd het aanraken van uw gezicht.
 • Het besmettingsgevaar via speelkaarten is bewezen zeer minimaal.
 1. Zorg dat je 10 minuten van te voren aanwezig bent.
 2. Bij binnenkomst handen reinigen met gel. (aanwezig op een tafeltje bij de ingang)
 3. De tafels worden zo opgesteld dat N/Z blijven zitten en O/W wisselen. Er is éénrichting loopverkeer op aanwijzing en uitleg van de WL.
 4. Iedereen speelt de hele avond met dezelfde biedbakje dat bij binnenkomst meegenomen wordt naar de tafel. Eigen bakje mag ook, dan graag markeren.
 5. Bij entree loopkaart en consumptiebon meenemen.
 6. Noord bedient de kastjes en O/W controleert, maar raakt de kastjes niet aan.
 7. Er mag niet van tafel opgestaan worden totdat de bel gaat voor wisselen. Tenzij voor toiletbezoek.
 8. Per tafel wordt door 1 persoon van de tafel bestellingen opgehaald aan de bar, waar de persoonlijke consumptiebon wordt in gevuld.
 9. Er zijn 5 rondes en na 2 rondes is er een korte pauze.
 10. Na afloop blijft iedereen zitten tot de uitslag bekend is. Betalen van de rekening tafel voor tafel en daarna vertrekt iedereen met handhaving van de 1,5m afstand.
 11. Eén van de spelers van elk paar ontvangt van de WL de persoonlijke uitslag. Op de site is de spelverdeling en de uitslag ook te zien.
 12. Er wordt alleen opgeruimd door de wedstrijdleiding nadat iedereen vertrokken is.
 13. Het kan zijn dat er nog vanuit het Dorpshuis aanvullende maatregelen i.h.k.v. Corona worden gesteld, u wordt alsdan daarvan nog op de hoogte gesteld.

Omdat we  niet weten hoeveel leden aan de avond willen deel nemen en het aantal paren dat kan spelen is gelimiteerd is het van groot belang dat u ‘s woensdags voor 17.00 uur bij Hiltjo aangeeft of u komt bridgen en met wie. En als u geen partner heeft maar wel wil bridgen meldt u dat eveneens bij Hiltjo. Dat geldt elke woensdag opnieuw!!

**Zie ook interessepeiling maandagmiddagbridge.

De start van het nieuwe seizoen wordt een week later dan eerder aangekondigd en wel op 8 september, vanwege de sluiting van het dorpshuis tot 30 augustus. Het blijkt dan een beetje krap om al op 1 september alles op tijd klaar te hebben voor het nieuwe seizoen en de coronamaatregelen.

 

Bijgevoegd treft u het aanmeldingsformulier aan.

 

Met vriendelijke groet,

 

Het Bestuur van bridgeclub Lingewaal.

Andere artikelen
Agenda 2021 – 2022

Agenda 2021 – 2022

Als alles weer normaal lijkt…..   Datum Competitie Serie Opm. Begin nieuwe...

17/08/2021 - Hiltjo van der Woude
Aan/afmelden

Aan/afmelden

Aan- en afmelden voor de bridgeavond Voor een soepele indeling en afwerking van de interne...

09/09/2020 - Hiltjo van der Woude
Contributie BC LINGEWAAL

Contributie BC LINGEWAAL

Het lidmaatschap van onze vereniging kost €68 per jaar. Indien iemand lid is van meerdere...

08/09/2020 - Het bestuur